Arvot

Kasvatuksellisuus ja terveet elämäntavat

Yhteisöllisyys ja suvaitsevaisuus

Yhteiskunta-
vastuu

Missio

"Salon Vilpas tarjoaa kaikille harrastajilleen tavoitetasoa vastaavan harjoitusryhmän, mahdollistaa aktiivisen elämäntavan koripallon parissa ja tuo salonseutulaisille elämyksiä."

Visio

"Salon Vilpas vankistaa asemaansa Suomi-koriksen esimerkkinä kehittäen ja tehostaen laaja-alaisesti toimintaansa sekä tuottaen arvoa yhteisölle."

Stategiset tavoitteet

Hyvinvoiva yhteisö

 • Kuunteleminen, huomioiminen ja muistaminen
 • Yhteisön hyvinvoinnin mittaus ja arviointi
 • Jäsenrekisterin kehittäminen
 • Henkilöstön ja vapaaehtoisten perehdytys ja koulutus
 • Positiivisuus ja luottamus

Kasvu

 • Harrastajamäärän kasvu
 • Seuraajamäärän kasvu
 • Vahvempi ja ammattimaisempi organisaatio
 • Kasvutarina
 • Brändiuudistus
 • Valtakunnallinen ilmiö

Vilpaslaisuus

 • Arvojohtaminen ja – viestintä
 • Yhteisöllisyyteen kannustaminen
 • Vastuullinen, välittävä ja positiivinen
 • Vilpaslaisuus pelikentällä
 • Menestyminen
 • Salohallista vilpaslaisten olohuone

Kilpailu & Menestys

 • Tavoitteellisuus ja pitkäjänteisyys
 • Pelaajapolun jalkauttaminen
 • Valmennuksen suunnitelmallisuus
 • Valmennuspäällikön työnkuvan kartoitus
 • Valmentajien sitouttaminen
 • Edustusjusjoukkueet
 • U19 & U17

Talous

 • Seuranta ja riskien hallinta
 • Varainhankintamuotojen kehittäminen
 • Ottelutapahtumien kehittäminen
 • Muiden tapahtumien tehostaminen
 • Yhteistyökumppaniverkoston vankistaminen